Wstęp

Panie mój i Boże mój,
pod pełnym miłości spojrzeniem naszej Matki
przygotowujemy się,
by towarzyszyć Ci na drodze boleści,
która stała się ceną naszego odkupienia.
Pragniemy cierpieć to wszystko, co Ty wycierpiałeś,
ofiarować Ci nasze biedne skruszone serca,
albowiem Ty, niewinny, masz umrzeć za nas,
choć tylko my jesteśmy winni.
Maryjo, Matko moja, Panno Bolesna,
dopomóż mi przeżyć na nowo te gorzkie godziny,
które Syn Twój chciał przecierpieć tu, na ziemi,
abyśmy my, uczynieni z garści gliny,
mogli żyć
In libertatem gloriae filiorum Dei
w wolności i chwale dzieci Bożych.

Ten rozdział w innym języku