Droga Krzyżowa

Książka Droga Krzyżowa składa się z krótkich komentarzy na temat czternastu stacji Drogi Krzyżowej, wypływających z osobistej modlitwy Josemaríi Escrivý.

„Droga Krzyżowa nie jest nabożeństwem smutnym – komentuje we wprowadzeniu Prałat Álvaro del Portillo. Ks. Prałat Escrivá wielokrotnie nauczał, że korzeń chrześcijańskiej radości ma kształt krzyża. I jak Męka Chrystusa była drogą bólu, tak samo jest drogą nadziei i niezawodnego zwycięstwa. To nowe dzieło, wydane już po śmierci prałata Josemaríi Escrivý, podobnie jak poprzednie zostało przygotowane z myślą o pomaganiu w modlitwie i przyczynianiu się — za łaską Bożą— do rozwijania ducha skruchy —bólu z miłości— oraz wdzięczności Panu, który wykupił nas za cenę swojej Krwi”.

Pierwsze wydanie Drogi Krzyżowej pojawiło się w 1981. Od tej pory wydano ponad 400 tys. egzemplarzy w 19 językach.

Rozdziały
Ta książka w innym języku