125

Budúci život

Apoštolská úloha, ktorú Kristus zveril všetkým svojim učeníkom, má teda aj konkrétny dopad v spoločenskej oblasti. Je neprípustné myslieť si, že keď chce byť niekto kresťanom, tak sa musí svetu otočiť chrbtom a snažiť sa prekonať ľudskú prirodzenosť. Všetky, až po tie najmenšie čestné podujatia, majú svoj ľudský a Božský zmysel. Kristus ako dokonalý človek predsa neprišiel zničiť, čo je ľudské, ale zušľachtiť to, a to tým, že prijal našu ľudskú prirodzenosť s výnimkou hriechu: prišiel, aby s nami zdieľal všetky naše snaženia, všetky okrem nášho smutného dobrodružstva so zlom.

Kresťan má byť vždy pripravený posväcovať spoločnosť zvnútra, tým, že bude naplno žiť vo svete, ale nebude svetský v tom, v čom svet — nie kvôli jeho charakteristickým danostiam, ale kvôli dobrovoľným chybám a hriechu — popiera Boha a protiví sa jeho láskyplnej a spasiteľskej vôli.

Tento bod v inom jazyku