177

Kresťanská radosť

Venujme sa opäť téme, ktorú nám ponúka Cirkev: Mária bola s telom i dušou vzatá do neba, radujú sa anjeli! Myslím pritom aj na radosť svätého Jozefa, jej prečistého ženícha, ktorý ju očakával v raji. Vráťme sa však na zem. Viera nás učí, že náš terajší život je časom putovania, cesty, na ktorej nám nebudú chýbať obete, bolesti, strasti. Ťažkosti tejto cesty však musia byť vždy vyvážené radosťou.

S radosťou slúžte Pánovi (Ž 99, 2) — vlastne sa mu ani ináč slúžiť nedá. Veselého darcu Boh miluje (2 Kor 9, 7), teda takého, ktorý sa úplne odovzdá v radostnej obete, pretože neexistuje žiaden dôvod, ktorý by ospravedlňoval smútok.

Možno sa vám bude zdať, že tento optimizmus je prehnaný, pretože všetci ľudia poznajú svoje nedokonalosti a svoje porážky, zažívajú utrpenie, únavu, nevďačnosť, a možno aj nenávisť. A my, kresťania, ak sme takí istí ľudia ako ostatní, ako by sme potom mohli byť vyňatí z toho, čo je pre ľudskú prirodzenosť neodmysliteľné?

Bolo by naivné popierať, že počas nášho pozemského putovania sa opakovane stretávame s bolesťou, znechutením, smútkom a samotou. Vďaka viere však s istotou vieme, že toto všetko nie je dielom náhody, a že údelom ľudského stvorenia nie je kráčať za zničením našich túžob po šťastí. Viera nás učí, že všetko v živote má svoj božský zmysel, pretože je súčasťou samotnej podstaty povolania, vedúceho nás do Otcovho domu. Toto nadprirodzené chápanie pozemskej existencie kresťana nemá za cieľ zjednodušovať zložitosť ľudského bytia, naopak; skôr nás uisťuje, že táto zložitosť môže byť preniknutá lúčom Božej lásky, silným a nezničiteľným väzivom, ktoré prepája náš pozemský život s definitívnym životom v našej pravej vlasti.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie nám stavia pred zrak skutočnosť tejto radostnej nádeje. Ešte stále sme pútnikmi, no naša Matka nás už predišla a ukazuje nám kraj tejto cesty. Opakuje nám, že je možné dôjsť až na koniec, a že ak budeme verní, nakoniec aj naozaj dôjdeme. Lebo Najsvätejšia Panna Mária je nielen naším vzorom: je pomocnica kresťanov. A na našu prosbu — Monstra te esse Matrem (Liturgický hymnus Ave maris stella (Zdravas, Hviezda morská)) — ukáž, že si našou Matkou — nedokáže a ani nechce odoprieť svojim deťom materinskú starostlivosť.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku