Kniha žalmov


Kniha žalmov 1, 2Ísť s Kristom119


Kniha žalmov 2, 3–10Ísť s Kristom185186

Kniha žalmov 2, 3Boží priatelia28

Kniha žalmov 2, 7Ísť s Kristom62

Kniha žalmov 2, 8–13Ísť s Kristom186

Kniha žalmov 2, 8Boží priatelia190


Kniha žalmov 4, 2Vyhňa42


Kniha žalmov 6, 7Cesta216


Kniha žalmov 9, 11Boží priatelia107

Kniha žalmov 9, 13Boží priatelia107


Kniha žalmov 12, 6Ísť s Kristom164


Kniha žalmov 18, 7Vyhňa515


Kniha žalmov 19, 8Vyhňa716

Kniha žalmov 19, 10Cesta435


Kniha žalmov 21, 15Ísť s Kristom164


Kniha žalmov 22, 1–4Ísť s Kristom143

Kniha žalmov 22, 2–4Boží priatelia219

Kniha žalmov 22, 4Vyhňa194

Kniha žalmov 22, 5Vyhňa42


Kniha žalmov 23, 1Cesta760


Kniha žalmov 24, 1–2Ísť s Kristom7

Kniha žalmov 24, 4Ísť s Kristom1

Kniha žalmov 24, 7Ísť s Kristom7


Kniha žalmov 26, 1Boží priatelia95218

Kniha žalmov 26, 14Boží priatelia94


Kniha žalmov 27, 1Cesta482

Kniha žalmov 27, 3Cesta482


Kniha žalmov 30, 2Boží priatelia210

Kniha žalmov 30, 4Vyhňa307

Kniha žalmov 30, 7Vyhňa307


Kniha žalmov 31, 2Cesta95

Kniha žalmov 31, 10Ísť s Kristom7


Kniha žalmov 32, 5Ísť s Kristom7


Kniha žalmov 33, 2Boží priatelia52

Kniha žalmov 33, 8Ísť s Kristom7

Kniha žalmov 33, 9Vyhňa1031


Kniha žalmov 38, 4Ísť s Kristom120


Kniha žalmov 39, 3Boží priatelia133

Kniha žalmov 39, 4Cesta92

Kniha žalmov 39, 9Ísť s Kristom164


Kniha žalmov 41, 2Boží priatelia307310

Kniha žalmov 41, 8Brázda173338

Kniha žalmov 41, 9Ísť s Kristom119


Kniha žalmov 42, 1Boží priatelia107

Kniha žalmov 42, 2Boží priatelia1792131213Brázda66Ísť s Kristom80174

Kniha žalmov 42, 3Boží priatelia107

Kniha žalmov 42, 4Boží priatelia31Brázda79


Kniha žalmov 44, 2Ísť s Kristom164

Kniha žalmov 44, 12–14Ísť s Kristom178


Kniha žalmov 45, 2Vyhňa307


Kniha žalmov 50, 19Ísť s Kristom57Vyhňa172


Kniha žalmov 51, 19Cesta712


Kniha žalmov 54, 23Brázda873


Kniha žalmov 55, 13–15Cesta244


Kniha žalmov 56, 8Ísť s Kristom164


Kniha žalmov 58, 9Vyhňa637

Kniha žalmov 58, 11Ísť s Kristom7


Kniha žalmov 62, 2Ísť s Kristom170

Kniha žalmov 62, 7Ísť s Kristom119

Kniha žalmov 62, 11Cesta636


Kniha žalmov 67, 12Cesta972


Kniha žalmov 68, 9–10Vyhňa797


Kniha žalmov 71, 1Cesta95


Kniha žalmov 72, 22–24Vyhňa381

Kniha žalmov 72, 23Ísť s Kristom181


Kniha žalmov 76, 11Brázda161Vyhňa398


Kniha žalmov 78, 8Ísť s Kristom33


Kniha žalmov 80, 2Boží priatelia142153


Kniha žalmov 90, 1Ísť s Kristom58

Kniha žalmov 90, 11Ísť s Kristom63

Kniha žalmov 90, 12Ísť s Kristom63

Kniha žalmov 90, 14Ísť s Kristom62

Kniha žalmov 90, 15Boží priatelia310Ísť s Kristom57


Kniha žalmov 99, 2Brázda53Ísť s Kristom177Vyhňa681


Kniha žalmov 103, 10Vyhňa283

Kniha žalmov 103, 15Boží priatelia254


Kniha žalmov 104, 3Brázda72

Kniha žalmov 104, 10Cesta12


Kniha žalmov 105, 1Boží priatelia168208

Kniha žalmov 105, 15Cesta67


Kniha žalmov 108, 21Ísť s Kristom7


Kniha žalmov 109, 4Vyhňa4


Kniha žalmov 116, 2Ísť s Kristom7


Kniha žalmov 117, 1Brázda469

Kniha žalmov 117, 24Ísť s Kristom102


Kniha žalmov 118, 28Cesta785

Kniha žalmov 118, 49–50Boží priatelia305

Kniha žalmov 118, 94Vyhňa196

Kniha žalmov 118, 100Boží priatelia54Vyhňa53

Kniha žalmov 118, 168Boží priatelia305


Kniha žalmov 119, 120Cesta326


Kniha žalmov 126, 1Ísť s Kristom8


Kniha žalmov 140, 2Ísť s Kristom119


Kniha žalmov 142, 10Boží priatelia198