Modlitba v olivovej záhrade

Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. —A Peter zaspal. —A ostatní apoštoli zaspali. —A ty si zaspal, dieťa moje, priateľ môj… a ja som bol tiež druhým ospanlivým Petrom.

Ježiš, osamotený a smutný, trpí a kropí zem vlastnou krvou. Na kolenách na tvrdej pôde zotrváva v modlitbe. Plače pre teba… a pre mňa: hriechy ľudí naňho ťažko doliehajú.

„Páter, si vis, transfer calicem istum a me.“ -Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich… No nie moja vôľa, „sed tua fiat“ - ale tvoja vôľa nech sa stane (Lk 22, 42).

Anjel z neba ho posilňuje. Ježiš trpí v smrteľnej úzkosti. — Ďalej vytrváva, „prolixius“, a ešte vrúcnejšie sa modlí… —Prichádza k nám spiacim: Vstaňte, modlite sa -opätovne nás prosí -, aby ste neprišli do pokušenia (Lk 22, 46).

Judáš, zradca: jeden bozk. —Petrov meč prebleskne nocou. — Ježiš hovorí: Vyšli ste ako na zločinca, aby ste ma zajali? (Mk 14, 48)

Sme zbabelci: Sledujeme ho z diaľky, ale teraz už bdieme a modlíme sa. — Modlitba… modlitba…

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Tento bod v inom jazyku