Pod ťarchou Kríža

S Krížom na pleciach uberá sa cestou na Kalváriu, na miesto, hebrejsky zvané Golgota (Jn 19, 17). Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho Kríž, aby ho niesol za Ježišom (Lk 23, 26).

Teraz sa splnili Izaiášove slová „cum sceleratis reputatus est“ - ku hriešnikom ho pripočítali (Iz 53, 12); vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov (Lk 23, 32).

Keď ma niekto chce nasledovať… Dieťa moje a priateľ môj, sme smutní, keď prežívame utrpenie nášho Pána. —Pozri, s akou láskou objíma Kríž. —Uč sa od neho. —Ježiš nesie Kríž pre teba— a ty ho nes pre Ježiša.

Ale nevleč svoj Kríž za sebou… polož si ho pevne na plecia, lebo tvoj Kríž, keď ho takto ponesieš, už nebude nejakým krížom… ale Svätým Krížom. Nestrácaj pod Krížom odvahu. Rezignácia je slovo málo veľkodušné. Miluj Kríž. Ak ho naozaj budeš milovať, bude tvoj Kríž… Krížom bez Kríža.

A tak ako On iste stretneš na ceste Máriu.

Otče nás. Zdravas Mária. Sláva Otcu

Tento bod v inom jazyku