Svätý ruženec

Kniha Svätý ruženec, prvýkrát publikovaná v roku 1934, sa skladá zo série úvah na každé z pätnástich tajomstiev ruženca (radostné, bolestné a slávnostné), na uľahčenie modlenia sa tejto mariánskej modlitby a kontemplácie týchto scén zo života Ježiša a Jeho Preblahoslavenej Matky. Kniha končí niekoľkými stručnými komentármi k Loretánskym litániám.

Svätý Josemaría napísal jedným dychom túto malú knihu v roku 1931, počas vzdávania vďaky po svätej Omši. Vydaná bola v roku 1934 s cieľom pomôcť čitateľovi obrátiť sa s jednoduchosťou a dôverou k Panne Márii a skrze ňu, k Najsvätejšej Trojici. Pretože tak ako je napísané v úvode „začiatok cesty, na ktorej konci je úplné poblúznenie a láska k Ježišovi a dôverná láska k Najsvätejšej Márii“. Od vydania apoštolského listu svätého Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariae v roku 2003 má Svätý Ruženec prílohu s komentármi k piatim „tajomstvám svetla“. Ako píše biskup Javier Echevarría v úvodnej poznámke: „Aby sa čitateľom uľahčilo rozjímanie o Svätom ruženci v jeho celistvosti, boli niektoré texty prevzaté zo spisov zakladateľa Opus Dei, spomedzi mnohých možných, a zhromaždené v tomto dodatku“.

Kapitoly
Táto kniha v inom jazyku