Zoznam citácií zo Svätého Písma v «Brázda»

Kniha Genezis


Kniha Genezis 2, 15482


Prvá kniha Samuelova


Prvá kniha Samuelova 15, 22992


Prvá kniha kroník


Prvá kniha kroník 16, 1072


Kniha Tobiáš


Kniha Tobiáš 8, 5846


Kniha žalmov


Kniha žalmov 41, 8173338


Kniha žalmov 42, 266

Kniha žalmov 42, 479


Kniha žalmov 54, 23873


Kniha žalmov 76, 11161


Kniha žalmov 99, 253


Kniha žalmov 104, 372


Kniha žalmov 117, 1469


Kniha prísloví


Kniha prísloví 28, 20786


Kniha Kazateľ


Kniha Kazateľ 1, 15501


Pieseň piesní


Pieseň piesní 4, 7339


Kniha Sirachovcova


Kniha Sirachovcova 16, 15534


Kniha proroka Izaiáša


Kniha proroka Izaiáša 21, 11960


Kniha proroka Izaiáša 33, 22855


Kniha proroka Izaiáša 45, 16586


Kniha proroka Jeremiáša


Kniha proroka Jeremiáša 5, 13542


Kniha proroka Daniela


Kniha proroka Daniela 9, 23628


Kniha proroka Daniela 10, 11–19628


Kniha proroka Ozeáša


Kniha proroka Ozeáša 6, 6992


Evanjelium podľa Matúša


Evanjelium podľa Matúša 1, 18–25647


Evanjelium podľa Matúša 2, 8633

Evanjelium podľa Matúša 2, 13–15999


Evanjelium podľa Matúša 3, 9418


Evanjelium podľa Matúša 5, 13342

Evanjelium podľa Matúša 5, 15–16930

Evanjelium podľa Matúša 5, 16718

Evanjelium podľa Matúša 5, 48125314


Evanjelium podľa Matúša 6, 22–23328


Evanjelium podľa Matúša 7, 3328


Evanjelium podľa Matúša 8, 23–27119


Evanjelium podľa Matúša 9, 5782

Evanjelium podľa Matúša 9, 13992


Evanjelium podľa Matúša 10, 16910

Evanjelium podľa Matúša 10, 24239

Evanjelium podľa Matúša 10, 32–33970

Evanjelium podľa Matúša 10, 33369

Evanjelium podľa Matúša 10, 34408

Evanjelium podľa Matúša 10, 35816


Evanjelium podľa Matúša 11, 12130

Evanjelium podľa Matúša 11, 29261

Evanjelium podľa Matúša 11, 30198


Evanjelium podľa Matúša 12, 7992

Evanjelium podľa Matúša 12, 309

Evanjelium podľa Matúša 12, 36926

Evanjelium podľa Matúša 12, 5033


Evanjelium podľa Matúša 13, 24–30677


Evanjelium podľa Matúša 14, 13470


Evanjelium podľa Matúša 28, 19232462930


Evanjelium podľa Marka


Evanjelium podľa Marka 3, 3533


Evanjelium podľa Marka 4, 35–41119


Evanjelium podľa Marka 6, 31–33470

Evanjelium podľa Marka 6, 34826


Evanjelium podľa Marka 8, 348249


Evanjelium podľa Marka 10, 17–31218

Evanjelium podľa Marka 10, 30766


Evanjelium podľa Marka 14, 22684

Evanjelium podľa Marka 14, 6135

Evanjelium podľa Marka 14, 71369


Evanjelium podľa Lukáša


Evanjelium podľa Lukáša 1, 26–38481

Evanjelium podľa Lukáša 1, 3833124

Evanjelium podľa Lukáša 1, 39371

Evanjelium podľa Lukáša 1, 45566

Evanjelium podľa Lukáša 1, 4695

Evanjelium podľa Lukáša 1, 48289


Evanjelium podľa Lukáša 2, 1–5322

Evanjelium podľa Lukáša 2, 19415

Evanjelium podľa Lukáša 2, 41–50701794


Evanjelium podľa Lukáša 3, 8418


Evanjelium podľa Lukáša 5, 5377


Evanjelium podľa Lukáša 6, 40239


Evanjelium podľa Lukáša 8, 22–25119


Evanjelium podľa Lukáša 9, 10–11470

Evanjelium podľa Lukáša 9, 23149249

Evanjelium podľa Lukáša 9, 62133


Evanjelium podľa Lukáša 10, 16595

Evanjelium podľa Lukáša 10, 42454


Evanjelium podľa Lukáša 11, 34328


Evanjelium podľa Lukáša 12, 49211


Evanjelium podľa Lukáša 13, 27369


Evanjelium podľa Lukáša 14, 26214


Evanjelium podľa Lukáša 15, 3–6223

Evanjelium podľa Lukáša 15, 11–3265


Evanjelium podľa Lukáša 16, 1–2358


Evanjelium podľa Lukáša 18, 18–30218

Evanjelium podľa Lukáša 18, 22189

Evanjelium podľa Lukáša 18, 41862


Evanjelium podľa Lukáša 19, 41–44210


Evanjelium podľa Lukáša 20, 20562


Evanjelium podľa Lukáša 22, 19684

Evanjelium podľa Lukáša 22, 42268352793

Evanjelium podľa Lukáša 22, 57369


Evanjelium podľa Lukáša 24, 29227671


Evanjelium podľa Jána


Evanjelium podľa Jána 2, 1–11631


Evanjelium podľa Jána 3, 16290


Evanjelium podľa Jána 5, 7212954


Evanjelium podľa Jána 7, 5251


Evanjelium podľa Jána 13, 6–9266

Evanjelium podľa Jána 13, 18204


Evanjelium podľa Jána 14, 6678

Evanjelium podľa Jána 14, 18149


Evanjelium podľa Jána 15, 5697

Evanjelium podľa Jána 15, 8208

Evanjelium podľa Jána 15, 12727

Evanjelium podľa Jána 15, 15629750

Evanjelium podľa Jána 15, 16217


Evanjelium podľa Jána 18, 2050


Evanjelium podľa Jána 19, 22604

Evanjelium podľa Jána 19, 2551248977


Evanjelium podľa Jána 20, 24–25684


Evanjelium podľa Jána 21, 6–11377

Evanjelium podľa Jána 21, 17326964


Skutky apoštolov


Skutky apoštolov 2, 1–42213226

Skutky apoštolov 2, 9186


Skutky apoštolov 3, 6782


Skutky apoštolov 5, 40–41283


Skutky apoštolov 28, 2631


List Rimanom


List Rimanom 2, 6534

List Rimanom 2, 11303


List Rimanom 4, 18780


List Rimanom 8, 22311

List Rimanom 8, 28127


List Rimanom 10, 14196


Prvý list Korinťanom


Prvý list Korinťanom 7, 29621


Prvý list Korinťanom 9, 27841


Prvý list Korinťanom 11, 24648


Prvý list Korinťanom 13, 1542

Prvý list Korinťanom 13, 7738939


Prvý list Korinťanom 14, 40512


Prvý list Korinťanom 15, 25292


Druhý list Korinťanom


Druhý list Korinťanom 2, 1559


Druhý list Korinťanom 12, 9166


List Galaťanom


List Galaťanom 2, 20424892


List Galaťanom 3, 28303


List Efezanom


List Efezanom 6, 9303


List Filipanom


List Filipanom 4, 553


List Kolosanom


List Kolosanom 3, 11317

List Kolosanom 3, 25303


Prvý list Timotejovi


Prvý list Timotejovi 2, 4197


Druhý list Timotejovi


Druhý list Timotejovi 2, 375

Druhý list Timotejovi 2, 5163


Druhý list Timotejovi 4, 10343


List Hebrejom


List Hebrejom 10, 37–38459


List Hebrejom 13, 14881


Jakubov list


Jakubov list 1, 12160


Prvý Petrov list


Prvý Petrov list 2, 5499


Druhý Petrov list


Druhý Petrov list 1, 19318


Zjavenie apoštola Jána


Zjavenie apoštola Jána 3, 15–16541


Zjavenie apoštola Jána 12, 1443