75

„Miles“ — vojakom nazýva Apoštol kresťana.

Nuž, v tomto požehnanom boji lásky a pokoja o šťastie všetkých duší sú v Božích radoch unavení, hladní a ranami pokrytí vojaci…, ale veselí: v srdciach nesú bezpečné svetlá víťazstva.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku