65

Znovu k svojim starým bláznovstvám!… A potom, keď sa vrátiš, pociťuješ v sebe málo radosti, lebo ti chýba pokora.

Zdá sa, že vzdorovito ignoruješ tú druhú časť podobenstva o márnotratnom synovi a ešte stále lipneš na úbohej chuti strukov pre svine. Pyšne ranený svojou krehkosťou nedokážeš žiadať o odpustenie a nemyslíš na to, že ak sa pokoríš, čaká ťa radostné uvítanie tvojho Boha Otca a slávnosť na počesť tvojho návratu a nového začiatku.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku