104

“Pernoctans in oratione Dei” — noč je prečul v molitvi. — To nam pravi sveti Luka o Gospodu.

In ti, kolikokrat si tako vztrajal? — Torej …

Navedki iz Svetega pisma
Ta točka v drugem jeziku