105

Če se ne združuješ s Kristusom v molitvi in v kruhu, kako ga boš predstavil drugim?

Ta točka v drugem jeziku