99

Kadar greš molit, imej ta trdni sklep: niti dalj časa zaradi tolažbe, niti manj zaradi suhote.

Ta točka v drugem jeziku