159

Tvoje srce okleva in iščeš si opore na zemlji. — Dobro, toda pazi, da ta opora, ki ti pomaga, da ne padeš, ne postane mrtva teža, ki te bo vlekla k tlom, veriga, ki te bo zasužnjila.

Ta točka v drugem jeziku