165

Mar ti, … ki si zaradi nepomembne zemeljske zaljubljenosti šel skozi toliko nizkotnosti, zares verjameš, da ljubiš Kristusa, ko za Njega nisi pripravljen pretrpeti tega ponižanja?

Ta točka v drugem jeziku