164

Kako kaj srce? — Pomiri se: svetniki, ki so bili povsem običajni in normalni ljudje, kot ti in jaz, so prav tako čutili te “naravne” nagibe. In če jih ne bi, potem bi bila njihova “nadnaravna” odločitev, da bodo ohranili svoje srce — telo in dušo — za Boga, namesto da bi ga dali človeškemu bitju, brez vsakega zasluženja.

Zato verjamem: potem ko je zagledala pot, tudi omahovanje v srcu ne sme ovirati odločne in “močno zaljubljene” duše.

Ta točka v drugem jeziku