Križ

Križ → biti s Kristusom na križu
Križ → božji pečat

Pot

Križ → daritev in mrtvičenje
Križ → Kristusov križ
Križ → Kristusov križ, pot
Križ → ljubezen do križa
Križ → Marija ob vznožju križa
Križ → Marijin zgled
Križ → obrekovanja in nerazumevanja
Križ → pot do slave

Pot

Križ → premišljevanje o križu
Križ → pri delu
Križ → pri molitvi
Križ → razpelo
Križ → stiske
Križ → Sveti Duh, sad križa

Kovačnica

Križ → troje poti
Križ → trpljenje in žrtev
Križ → v običajnem življenju
Križ → vsakodnevni križ
Križ → znaki resničnega križa

Kovačnica

Križ → znamenje zmage