495

K Jezusu se vedno gre in se k njemu tudi “vrne” po Mariji.

Ta točka v drugem jeziku