500

Nosi na svojih prsih sveti karmelski škapulir. Le malo je pobožnosti — in obstaja mnogo dobrih marijanskih pobožnosti —, ki bi bile tako zakoreninjene med verniki in bi prejele toliko papeških blagoslovov. Poleg tega je tako materinski ta sobotni privilegij.

Ta točka v drugem jeziku