505

Ljubezen do Marije je znak dobrega duha v skupnostih in pri posameznikih.

— Ne zaupaj ustanovi, ki nima tega znamenja.

Ta točka v drugem jeziku