978

“Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.” — Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi. — Gospod teh besed ni uporabil brez pravega razloga: ljudi je — ravno tako kot ribe — treba prijeti za glavo.

Kakšno evangeljsko globino ima “apostolat razuma”!

Navedki iz Svetega pisma
Ta točka v drugem jeziku