981

“In poslej,” beremo v osmem poglavju pri svetem Luku, “je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi ter jih učil in oznanjal božje kraljestvo. Z njim so bili dvanajsteri in nekatere žene, ki so bile ozdravljene od hudih duhov in bolezni, Marija z vzdevkom Magdalena, iz katere je izgnal sedem hudih duhov, in Ivana, žena Herodovega oskrbnika Husa, in Suzana in mnogo drugih, ki so mu stregle s svojim premoženjem.”

Prepisujem. In če me bere kakšna ženska, prosim Boga, da bi postala polna svete in učinkovite zavisti.

Navedki iz Svetega pisma
Ta točka v drugem jeziku