Apostolat

Kakor bučanje oceana sestavlja šum vsakega izmed njegovih valov, tako je tudi svetost vašega apostolata sestavljena iz osebnih kreposti vsakega izmed vas.

Nujno je, da si “božji človek”, človek notranjega življenja, človek molitve in žrtve. — Tvoj apostolat mora izvirati iz obilja tvojega življenja “navznoter”.

Enotnost. — Enotnost in podrejenost. Čemu služijo posamezni deli ure, četudi so prvovrstni, če pa ne kažejo časa?

Ne ustvarjajte mi “vrtičkov” znotraj svojega dela. — To bi pomenilo zmanjšanje apostolata: kajti če “vrtiček” končno pride na čelo neke svetovne ustanove, … kako hitro ta svetovna ustanova postane “vrtiček”!

Potrto si mi dejal: obstaja veliko poti! — Tako mora biti, da lahko vsaka duša v tej čudoviti raznolikosti najde svojo pot.

Zmeda? — Izberi enkrat za vselej in zmeda bo postala gotovost.

Bodi vesel, če vidiš, da drugi delajo v dobrih apostolatih. — In prosi zanje obilo božje milosti in tudi, da se nanjo odzovejo.

Potem pa pojdi naprej po svoji poti: bodi prepričan, da druge nimaš.

Nimaš pravega duha, če te boli, da drugi delajo za Kristusa, ne da bi računali s tvojim delom. — Spomni se na to mesto pri sv. Marku: “Učenik, nekoga, ki ne hodi z nami, smo videli, da je v tvojem imenu izganjal duhove, pa smo mu branili. Jezus je rekel: Ne branite mu, zakaj nihče ne more storiti čudeža in takoj nato hudo govoriti o meni. Kdor namreč ni zoper nas, je za nas.”

Če ti manjka ljubezni, se zaman trudiš z vsemi temi zunanjimi deli. — To je tako, kot če šivaš s šivanko brez niti.

Res bi bilo škoda, če bi nazadnje vršil “svoj” apostolat in ne “njegovega” Apostolata!

Z radostjo te blagoslavljam, sin moj, zaradi vere v tvoje apostolsko poslanstvo, zaradi katere si napisal: “Prav nobenega dvoma ni: prihodnost je gotova, morda celo nam navkljub. Toda potrebno je, da smo eno z Glavo — “ut omnes unum sint!” — v molitvi in žrtvi.”

Tisti, ki delovanje prepuščajo drugim, sami pa molijo in trpijo, ne bodo svetili tukaj, toda kako se bo njihova krona zableščala v kraljestvu življenja!

— Blagoslovljen naj bo “apostolat trpljenja”!

Res je, da sem tvoj skriti apostolat imenoval “tiho in dejavno poslanstvo”. — In nimam kaj popraviti.

Tvoja pobožnost do prvih kristjanov se mi zdi tako dobra, da bom storil vse, kar je v moji moči, da bi jo še povečal; tako boš — kot oni — vsak dan z večjim navdušenjem vršil ta učinkoviti apostolat molčečnosti in zaupanja.

Ko boš prenašal v dejanja svoj “apostolat molčečnosti in zaupanja”, mi ne reci, da ne veš, kaj bi rekel. Kajti — odgovoril ti bom s psalmom — “Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa.” — Gospod v usta svojih apostolov polaga besede, polne učinkovitosti.

Tiste besede, ki si jih omahujočemu prijatelju pravočasno prišepnil na uho; tisti pogovor, ki usmerja in si ga znal izzvati v primernem trenutku; ter strokovni nasvet, ki je izboljšal njegovo delo na univerzi; obzirna brezobzirnost, s katero mu odpiraš neslutena obzorja gorečnosti … Vse to je “apostolat zaupanja”.

“Apostolat obeda” je prastaro gostoljubje očakov z bratsko toplino Betanije. — Kadar ga izvajamo, se zdi, da na čelu mize vidimo Jezusa, tako kot v Lazarjevi hiši.

Nujno je znova pokristjaniti ljudske praznike in običaje. — Nujno je preprečiti, da za javne prireditve ne bi bilo druge izbire, kot da so ali plehke ali poganske.

Prosi Gospoda, da bi se našel kdo, ki bi deloval na tem nujnem področju, ki ga lahko imenujemo “apostolat zabave”.

O “apostolatu dopisovanja” si mi napravil pravi hvalospev. — Pisal si mi: “Ne vem, kaj in kako bi dal na papir, da bi koristilo temu, ki bo pismo prejel. Ko začnem pisati, rečem svojemu angelu varuhu, da mora imeti vse, kar napišem, neko korist. In čeprav ne povem nič drugega kot neumnosti, mi nihče ne bo mogel odvzeti — pa tudi njemu ne — časa, ki sem ga namenil prošnji za to, kar vem, da najbolj potrebuje duša tega, ki mu je pismo namenjeno.”

“Pismo je prišlo ravno takrat, ko sem bil nekaj dni brez kakšnega posebnega razloga žalosten. Branje pa me je nenavadno prevzelo, ko sem slišal o tem, kako delajo drugi.” — In nekdo drug je napisal: “Vaša pisma in novice o bratih mi pomagajo, saj so kot lepe sanje v primerjavi z resničnostjo, ki jo lahko vsi otipamo …” — Nekdo tretji pa še: “Kakšno veselje je prejemati ta pisma in se zavedati, da sem prijatelj vseh teh prijateljev!” — In še nekdo in še tisoč: “Prejel sem X-ovo pismo in sram me je, da mi v primerjavi z njim tako manjka duha.”

Mar ni učinkovit tale “apostolat dopisovanja”?

“Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.” — Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi. — Gospod teh besed ni uporabil brez pravega razloga: ljudi je — ravno tako kot ribe — treba prijeti za glavo.

Kakšno evangeljsko globino ima “apostolat razuma”!

Človeška značilnost je, da malo cenimo to, kar je poceni. — Zaradi tega sem ti svetoval “apostolat nedarovanja”.

Nikoli ne zavrni pravičnega in zasluženega plačila za delo na svojem poklicnem področju, če je tvoj poklic sredstvo tvojega apostolata.

“Ali nimamo pravice s seboj na pot vzeti kakšne žene, sestre v Kristusu, da bi nam stregla, kakor delajo ostali apostoli in Gospodovi sorodniki ter sam Peter?”

Tako pravi sv. Pavel v Prvem pismu Korinčanom. — Nemogoče je prezirati sodelovanje “žensk v apostolatu”.

“In poslej,” beremo v osmem poglavju pri svetem Luku, “je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi ter jih učil in oznanjal božje kraljestvo. Z njim so bili dvanajsteri in nekatere žene, ki so bile ozdravljene od hudih duhov in bolezni, Marija z vzdevkom Magdalena, iz katere je izgnal sedem hudih duhov, in Ivana, žena Herodovega oskrbnika Husa, in Suzana in mnogo drugih, ki so mu stregle s svojim premoženjem.”

Prepisujem. In če me bere kakšna ženska, prosim Boga, da bi postala polna svete in učinkovite zavisti.

Ženska je močnejša od moškega in bolj zvesta v trenutkih trpljenja. — Marija Magdalena, Marija Klopajeva in Saloma!

S skupino tako pogumnih žensk kot so te in tako tesno povezanih z žalostno Materjo božjo, kakšno delo za duše bi opravili na svetu!

Navedki iz Svetega pisma
Navedki iz Svetega pisma
Navedki iz Svetega pisma
Navedki iz Svetega pisma
Navedki iz Svetega pisma
Navedki iz Svetega pisma
Navedki iz Svetega pisma
To poglavje v drugem jeziku