Brazda

"Na teh straneh se pojavlja prav kristjanovo življenje, v katerem se – sledeč Kristusovim korakom – božje in človeško prepletata, ne da bi se pomešala, toda v stalni neprekinjenosti" (bl. Álvaro del Portillo, Spremna beseda).

Tako kot Pot je tudi Brazda plod osebne molitve in izkušnje svetega Jožefmarija z dušami. Ravno tako je sestavljena iz točk za premišljevanje in predstavlja pogled na človeške kreposti s privlačnega zornega kota. "Brazda želi doseči celotno kristjanovo osebo – telo in dušo, naravo in milost –, in ne le razum," je zapisal blaženi Álvaro del Portillo v nekem predgovoru k tej knjigi.

Sveti Jožefmarija je knjigo pustil pripravljeno za objavo, pri čemer je manjkal le še zadnji pregled, ki ga ni uspel opraviti. Prva izdaja je bila natisnjena po njegovi smrti, leta 1986.

Poglavja
Ta knjiga v drugem jeziku