122

Det sätt att lösgöra sig som jag, efter att ha betraktat vårt föredöme, förespråkar är självbehärskning: inte en braskande torftighet som gör väsen av sig, en mask som döljer lättja och försumlighet. Du bör klä dig i överensstämmelse med din ställning, din miljö, din familj, ditt arbete …, som dina kollegor, men för Gud, och eftersträva att ge en äkta och tilldragande bild av ett sant kristet liv. Var naturlig, inte extravagant: jag försäkrar er att det är bättre för er att fela genom att göra för mycket än för lite. Du, hur föreställer du dig vår Herres hållning? Har du aldrig tänkt på den värdighet med vilken han måste ha burit den där tunikan utan sömmar, som förmodligen Jungfru Maria egenhändigt hade vävt? Minns du inte hur han hemma hos Simon beklagar att de inte erbjudit Honom vatten för att tvätta sig innan han satte sig till bords? Han påpekade säkert fariséns brist på artighet för att genom anekdoten understryka sin lära att kärleken syns i små detaljer, men han klargör även att han följer sin omgivnings sociala seder. Därför skall även du och jag anstränga oss för att lösgöra oss från världsliga tillgångar och bekvämligheter, men utan att vara taktlösa och utan att uppträda konstigt.

För mig är ett tecken på att vi känner oss som världens herrar, som Guds trogna förvaltare, att vi vårdar de saker vi använder, att vi bemödar oss om att de skall bevaras, räcka länge, glänsa, tjäna sitt syfte så länge som möjligt och inte slösas bort. I Opus Deis centra kommer ni att finna att inredningen är enkel, hemtrevlig och framför allt ren, för man skall inte missta sig och felaktigt tro att ett hems fattigdom tar sig uttryck i dålig smak eller smuts. Jag förstår emellertid att du, i enlighet med dina möjligheter och sociala eller familjemässiga skyldigheter äger värdeföremål och vårdar dem, med en anda av självtukt och utan att fästa dig vid dem.

Denna punkt på ett annat språk