123

För många - mer än 25 - år sedan besökte jag ett soppkök för fattiga som inte hade mer att äta under dagen än det mål mat som de bjöds på där. Det var en stor lokal där serveringen ombesörjdes av en grupp goda kvinnor. Efter den första utdelningen kom andra tiggare för att få det som blivit över, och i denna andra grupp fanns det en som drog min uppmärksamhet till sig: han ägde en sked av tenn! Han tog försiktigt upp den ur fickan, tittade på den lystet, njutningsfullt, och efter att ha ätit upp sin portion tittade han åter på skeden med ögon som nästan ropade: "Den är min!", slickade den ren och stoppade nöjt tillbaka den i sina trasiga kläder. Den där skeden var ju faktiskt hans! Bland sina olycksbröder kunde denne fattige stackare anse sig vara rik.

Vid samma tid kände jag en dam som tillhörde den spanska högadeln. Inför Gud betyder det ingenting: vi är alla lika, alla är vi barn till Adam och Eva, svaga varelser med dygder och brister som kan - om Herren överger oss - begå de värsta brott. Sedan Kristus återlöst oss betyder skillnader i ras, språk eller hudfärg, släkt eller rikedom ingenting, vi är alla Guds barn. Kvinnan som jag talar med er om nu bodde i ett palats som tillhört hennes förfäder, men hon gjorde inte av med två pesetas om dagen för egen räkning. Däremot avlönade hon sitt tjänstefolk väl och resten av sina tillgångar använde hon till att hjälpa behövande, samtidigt som hon själv utstod alla slags försakelser. Den här kvinnan saknade inte många av de ägodelar som många eftertraktar, men personligen var hon fattig, mycket anspråkslös och hade lösgjort sig fullständigt från allt. Förstår ni vad jag menar? Det räcker förresten med att lyssna till Herrens ord: saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

Om du vill få en sådan anda, råder jag dig att vara måttfull vad gäller dig själv och mycket generös mot andra; undvik onödiga utgifter av lyx, nyck, fåfänga, bekvämlighet …; skapa dig inga behov. Kort sagt, lär dig av den helige Paulus som kunde säga om sig själv att "Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd, jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom Honom som ger mig kraft". Och i likhet med Aposteln kommer även vi att vinna i vår andliga kamp, om vi bevarar hjärtat fritt från bindningar.

Alla vi som kommer till trons arena - säger den helige Gregorius den store - tar upp kampen med de onda andarna. Djävlarna äger ingenting i denna värld och eftersom de går i strid nakna, bör även vi kämpa nakna. Om någon som är klädd kämpar med en annan som saknar kläder, kommer han nämligen snart att bli besegrad, för hans fiende har någonting att slita tag i. Och vad är världsliga ting annat än ett slags klädnad?

Denna punkt på ett annat språk