278

Evangeliet i dagens heliga Mässa påminner oss om en rörande scen där Jesus stannar kvar i Jerusalem och undervisar i templet. Maria och Josef gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Guds moder, som ivrigt letade efter sin Son som hon förlorat utan egen skuld och som erfor den största tänkbara lycka då hon återfann Honom, kommer att hjälpa oss att vända om och korrigera vårt handlande när det behövs, då vi till följd av vårt lättsinne eller våra synder inte lyckas urskilja Kristus. Vi kommer då att erfara glädjen av att åter kunna omfamna Honom och säga till Honom att vi aldrig mer skall mista Honom.

Maria är kunskapens moder, för ingen har som hon lärt sig den lära som är viktigast av alla: att ingenting är mödan värt, om vi inte står vid Herrens sida; att varken all jordens härlighet eller förverkligandet av alla våra drömmar tjänar till något alls om vi i vårt bröst saknar den låga av levande kärlek, det heliga hoppets ljus, som är en försmak av den oändliga kärleken i vårt slutgiltiga fädernesland.

Denna punkt på ett annat språk