287

En kärlekens mästarinna. Tänk på den scen i vilken Jesus frambärs i templet. Den gamle Simeon sade till hans mor Maria: "Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid - ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd - för att mångas innersta tankar skall komma i dagen". Marias oändliga kärlek till mänskligheten gör att Kristi ord uppfylls även i henne: Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.

Med rätta har påvarna kallat Maria medåterlöserska: I så hög grad led och nästan dog hon tillsammans med sin lidande och döende Son; och i så hög grad avsade hon sig för människornas frälsning sina moderliga rättigheter över sin Son och frambar Honom, i den utsträckning som det ankom på henne, som ett offer för att blidka Guds rättvisa, att man med rätta kan säga att hon återlöste människosläktet tillsammans med Kristus. På det sättet förstår vi bättre den episod i vår Herres lidande som vi aldrig kommer att tröttna på att betrakta: stabat autem juxta crucem Jesu mater ejus, vid Jesu kors stod hans moder.

Ni har säkert lagt märke till hur vissa mödrar, rörda av en rättmätig stolthet, skyndar sig att ställa sig i närheten av sina barn då man firar deras framgångar, då de erhåller en offentlig utmärkelse. Det finns även mödrar som tvärtom även vid dessa tillfällen håller sig i bakgrunden och älskar i tysthet. Maria var sådan och Jesus visste det.

Denna punkt på ett annat språk