315

Med de heliga änglarna

Jag ber Herren att vi aldrig någonsin under vår vistelse på denna jord må skilja oss från den gudomlige Vandraren. För den skull bör vi även stärka vår vänskap med de heliga skyddsänglarna. Vi behöver alla mycket sällskap: himmelskt sällskap och jordiskt sällskap. Var hängivna de heliga änglarna! Vänskap är något mycket mänskligt, men också något mycket gudomligt: liksom vårt liv som är både gudomligt och mänskligt. Kommer ni ihåg vad vår Herre säger?: Jag kallar er inte längre tjänare. Jag kallar er vänner. Han lär oss att ha förtroende för såväl dessa Guds vänner som redan bor i himlen som för de människor som lever med oss här på jorden, inklusive de som verkar vara långt borta från Herren, för att leda dem in på den rätta vägen.

Jag skulle vilja avsluta genom att upprepa några ord som den helige Paulus skrev till kolosserna: Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni skall fyllas med kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt. Vishet, som är frukten av bön, kontemplation och Tröstarens utgjutelse i själen.

För att ni skall kunna leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike.

Denna punkt på ett annat språk