Apostolat

Guds vänner

Apostolat → alla kristnas uppdrag

Samtal med Josemaría Escrivá

Apostolat → apostel för apostlar

När Kristus går förbi

Apostolat → apostolat "ad fidem"

Smedjan

Guds vänner

Apostolat → apostolat i vardagslivet
Apostolat → apostolat och frihet

Samtal med Josemaría Escrivá

Apostolat → apostolat och ödmjukhet
Apostolat → apostolatets grundval
Apostolat → apostolisk effektivitet, frukter
Apostolat → apostolisk iver
Apostolat → apostolisk kallelse
Apostolat → bidra till människornas helgelse

När Kristus går förbi

Apostolat → dygder som apostolatet kräver
Apostolat → en kristen skall vara en apostel

När Kristus går förbi

Apostolat → en tjänst till samhället

Samtal med Josemaría Escrivá

Apostolat → enhet i apostolatet
Apostolat → exemplets apostolat
Apostolat → falska apostolat

Plogfåran

Apostolat → första kristna
Apostolat → genom arbetet

Samtal med Josemaría Escrivá

Apostolat → Guds barn, hopp
Apostolat → Guds redskap

Samtal med Josemaría Escrivá

Apostolat → helga världen

När Kristus går förbi

Apostolat → helga världen
Apostolat → helig renhet
Apostolat → i hemmet

Samtal med Josemaría Escrivá

Apostolat → jungfru Maria, medåterlöserska
Apostolat → kristen surdeg, världens helgelse

Samtal med Josemaría Escrivá

Apostolat → Kristi uttryckliga befallning
Apostolat → kärlek till nästan
Apostolat → lekmannaapostolat

Samtal med Josemaría Escrivá

Apostolat → präster och lekfolk

Samtal med Josemaría Escrivá

Apostolat → rättighet och skyldighet
Apostolat → surdegen och massan
Apostolat → svårigheter i apostolatet
Apostolat → sätt att bedriva det
Apostolat → sätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhet

När Kristus går förbi

Apostolat → troslärans apostolat
Apostolat → vänskapens och det förtroliga samtalets apostolat

När Kristus går förbi

Samtal med Josemaría Escrivá

Apostolat → överflöd av det inre livet
Apostolat → övernaturliga medel

När Kristus går förbi