224

Är du rädd för botgöring? … För botgöringen, som hjälper dig att vinna det eviga livet? Ser du inte samtidigt att människor bara för att bevara sitt nuvarande ömkliga liv underkastar sig de otaliga plågor som ett blodigt kirurgiskt ingrepp medför?

Denna punkt på ett annat språk