Vägen

Vägen, en frukt av det själavårdande arbete som den helige Josemaría Escrivá hade inlett år 1925, utkom första gången år 1934 (i Cuenca, Spanien) med titeln "Consideraciones espirituales”(Andliga betraktelser). År 1939, då den andra utökade upplagan utkom, fick den sitt nuvarande och slutgiltiga namn. Sedan dess har boken spridits i jämt och växande takt. Idag finns Vägen publicerad i fler än 5 000 000 exemplar på fler än 50 olika språk.Vägen visar en rak stil i form av en sansad dialog som försätter läsaren inför det kristna livets krav i en tillitsfull och vänskaplig anda. I samband med bokens första italienska utgåva recenserades den i L’Osservatore Romano. Där kan man läsa att »Monsignore Escrivá de Balaguer har skrivit någonting mer än ett mästerverk: han har skrivit direkt ur hjärtat, och varje hjärta nås direkt av de punkter som utgör Vägen

Kapitel
Denna bok på ett annat språk