745

"Han skall igenkomma för att döma levande och döda" ber vi i trosbekännelsen. Se till att inte släppa denna dom, denna rättvisa och … denne Domare ur sikte.

Ämnen
Denna punkt på ett annat språk