103

Ditt liv och ditt arbete får inte vara negativa, de får inte vara "antinågot". De är — de bör vara! — bejakande, optimism, ungdom, glädje och frid.

Denna punkt på ett annat språk