Smedjan

Med samma struktur som Vägen och Plogfåran, är Smedjan ”en flammande bok och genom att läsa den och meditera över dess innehåll kan många människor försättas i Guds kärlek smedja och upptändas av en längtan efter helighet och apostolat, vilket var monsignore Escrivás önskan” (Den salige Álvaro del Portillo, Inledning). Den första utgåvan kom 1987.

Författaren själv förklarar bokens titel i förordet: ”Hur kan jag inte annat än ta din själ – rent guld – för att ta den i smedjan och bearbeta den med eld och hammare tills denna guldmalm blir ett praktfullt smycke som vi kan ge till min Gud, till din Gud?”

Boken består av 1055 punkter att betrakta, fördelade på tretton kapitel. Många av dessa punkter, som Opus Deis grundare sammanställde på nittonhundra trettiotalet, har en tydlig självbiografisk karaktär men berättas vanligtvis i tredje person.

Den röda tråden i boken är en kristens inre vandring mot en allt större önskan att efterlikna Kristus mer och mer. ”När allt kommer omkring vill Smedjan beledsaga själen på dess helgelses vandring, från det att den uppfattar den kristna kallelsens ljus tills jordelivet öppnar sig mot evigheten.” (Den salige Álvaro del Portillo, Inledning).

Kapitel
Denna bok på ett annat språk