261

Gud är med dig. I din själ, som befinner sig i nådens tillstånd, bor den heliga Treenigheten.

Trots din bristfällighet kan och bör du därför ständigt samtala med Herren.

Denna punkt på ett annat språk