Jesu återfinnande i templet

- Var är Jesus? - Barnet! Min Fru: … var är han?

Maria gråter. - Förgäves har du och jag sprungit från grupp till grupp, från ressällskap till ressällskap - ingen har sett honom. - Efter lönlösa försök att hålla gråten tillbaka gråter även Josef … Och du … Och jag. Jag, som är en ganska oborstad liten tjänare, gråter hejdlöst och åkallar himmel och jord … för de gånger jag förlorade honom på grund av mitt eget fel och inte grät.

Jesus: må jag aldrig mer förlora dig … Nu är vi förenade, du och jag, i olyckan och smärtan liksom vi tidigare var i synden, och från djupet av våra hjärtan stiger suckar av uppriktig ånger och brinnande ord som varken kan eller bör skrivas ned.

Och när vi tröstas av glädjen att finna Jesus i templet - tre dagar var han borta! - där han diskuterar bland Israels lärde (Luk 2:46), kommer insikten om skyldigheten att lämna sina nära och kära för att tjäna vår himmelske Fader att finnas djupt inpräntad i din själ och min.

Denna punkt på ett annat språk