Rosenkransen

Rosenkransen gavs ut första gången 1934. Boken består av olika funderingar kring Rosenkransens 15 mysterier (glädjerika, smärtörika och glädjerika) för att underlätta läsandet av denna marianska bön och betraktelsen av dessa händelser ur vår Herres och hans heliga Mors liv. Boken avslutas med en kort kommentar om den lauretanska litanian.

Den helige Josemaría skrev boken i ett svep 1931, en dag under tacksägelsen efter Mässan. Boken gavs ut 1934 i syfte att hjälpa läsarna anropa Jungfrun Maria, och genom henne den heliga Treenigheten, i all enkelhet och tillit. Allt i linje med förordets ord: ”Början på den väg som leder till att man blir fullständigt tokig av kärlek till Jesus består i att förtröstansfullt älska Maria.”

Sedan publiceringen av Johannes Paulus II:s apostoliska brev Rosarium Virginis Mariae 2003 har den Heliga Rosenkransen ett tillägg med kommentarer till de fem "ljusmysterierna". Som biskop Javier Echevarría skriver i en inledande not: "För att göra det lättare för läsarna att meditera över den heliga rosenkransen i dess helhet, har några texter hämtats från skrifter av Opus Deis grundare, bland många möjliga, och samlats i detta appendix".

Kapitel
Denna bok på ett annat språk