239

Förstår de dig inte? … Han var Sanningen och Ljuset, men inte ens hans egna förstod honom. - Kom ihåg Herrens ord, som jag har låtit dig begrunda så många gånger: "Lärjungen är inte förmer än sin Mästare".

Denna punkt på ett annat språk