Plogfåran

”Vad som framträder på dessa sidor är den kristnes eget liv, i vilket – i Kristi takt – det som är gudomligt och det som är mänskligt knyts samman utan att sammanblandas, som en oupplöslig enhet.” (Biskop Álvaro del Portillo, Inledning).

På samma sätt som Vägen är Plogfåran resultatet av den helige Josemaría Escrivás personlig bön och av hans erfarenhet av själavård. Den består också av punkter för meditation och lägger fram en attraktiv syn på de mänskliga dygderna. ”Plogfåran är avsedd att nå den kristnes hela person – kroppen och själen, naturen och nåden – och inte bara intellektet.” Detta skrev biskop Álvaro del Portillo i bokens inledning.

Den helige Josemaría hade lämnat boken färdig för publicering med undantag av den sista genomgången som han inte hann göra. Den första upplagan gavs ut postumt 1986.

Kapitel
Denna bok på ett annat språk