317

Aposteln Paulus skrev även att "Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla".

Dessa ord gäller idag som igår: inför Herren finns det inte någon skillnad mellan nationer, raser, klasser, stånd … Var och en av oss har återfötts i Kristus för att vara en ny skapelse, en Guds son: vi är alla bröder och måste bete oss broderligt!

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk