328

De brister som du ser hos andra är kanske dina egna. Si oculus tuus fuerit simplex … Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp.

Och dessutom: "Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget?"

- Rannsaka dig.

Denna punkt på ett annat språk