418

Herren kan rentav uppväcka barn åt Abraham ur stenar … Men vi måste se till att stenen inte vittrar sönder lätt. Av en hård stenbumling kan man, även om den är formlös, göra en utmärkt kvadersten.

Denna punkt på ett annat språk