470

Efter att ha sänt ut sina lärjungar för att predika, samlade Herren dem när de hade kommit tillbaka och inbjöd dem att följa med honom till en öde trakt för att de skulle kunna vila … Tänk vad Jesus kan ha frågat dem och vad han kan ha berättat för dem! Nå … Evangeliet är fortfarande aktuellt.

Denna punkt på ett annat språk