562

Du skapar en konstlad stämning kring dig som präglas av tvivel och misstänksamhet, för när du talar verkar det som om du spelar schack: du säger varje ord som om du tänkte fyra drag framåt.

Tänk noga på att när det i Evangeliet berättas om de sorgligt misstrogna och hycklande skriftlärda och fariséerna, sägs det att de ställde frågor till Jesus ut caperent eum in sermone - för att vända hans ord mot honom! - Fly från ett sådant beteende.

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk