701

En otålig och oordnad strävan efter att göra karriär kan dölja egenkärlek just under förevändningen att man vill "tjäna människorna". Lögnaktigt - det är just vad det är - försöker vi rättfärdiga oss med att vi inte får försumma vissa tillfällen och gynnsamma omständigheter …

Vänd din blick mot Jesus: Han är "Vägen". Även under sina år i det fördolda uppkom det tillfällen och omständigheter som var "mycket gynnsamma" för att påskynda hans offentliga liv. Exempelvis när han var tolv år och lärarna i templet häpnade över hans frågor och svar … Men Jesus Kristus gör sin Faders vilja och väntar: han lyder!

- Utan att förlora din heliga strävan att föra hela världen till Gud, skall du när möjligheten att ta sådana initiativ infinner sig - kanske är de tecken på en önskan att desertera - komma ihåg att även du skall lyda och ägna dig åt ditt gråa, inte särskilt skimrande arbete, tills Herren ber dig göra någonting annat: Han har sin tid och sina vägar.

Denna punkt på ett annat språk