118

Бог дава святото целомъдрие, когато Му го искаме със смирение.

Този параграф на друг език