247

Бъди конкретен! — Нека твоите решения да не бъдат като бенгалски огън, който пламва изведнъж, но след това оставя след себе си печална действителност — една черна и ненужна угарка, която се захвърля с презрение.

Предмети
Този параграф на друг език