257

Ти не взимаш никакви мерки — направо приличаш на торба с пясък. Изобщо не е за учудване тогава, че започваш да чувстваш признаците на духовното униние. — Опомни се и действай!

Този параграф на друг език